εταιρικη κοινωνικη ευθυνη

Το Κοινωνικό Πρόσωπο της Gate Translations Στη GATE Translations σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και διασφαλίζουμε τα εργασιακά δικαιώματα, ενώ παράλληλα, ενθαρρύνουμε δράσεις για την αρωγή ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων. Κάθε μετάφραση βοηθάει τη GATE Translations να γίνει ανάδοχος παιδιών χωρών του αναπτυσσόμενου κόσμου, μέσω της Actionaid.