υπηρεσιες

Παρεχόμενες Υπηρεσίες Στη GATE Translations αναλαμβάνουμε:

  • Μεταφράσεις Γενικού Ενδιαφέροντος
  • Οικονομικές Μεταφράσεις
  • Νομικές Μεταφράσεις
  • Τεχνικές Μεταφράσεις
  • Ιατρικές Μεταφράσεις
  • Διαφημιστικές / Προωθητικές Μεταφράσεις
  • Μεταφράσεις Μάρκετινγκ / Δημοσίων Σχέσεων
  • Λογοτεχνικές Μεταφράσεις
  • Εξειδικευμένες Μεταφράσεις

Παρέχουμε, επίσης, τις ακόλουθες υπηρεσίες:


· Επιμέλεια Κειμένων
Όλοι οι μεταφραστές μας παραδίδουν μεταφράσεις υψηλής ποιότητας. Εντούτοις, αν επιθυμείτε επιπρόσθετη επιμέλεια από δεύτερο μεταφραστή, απλά ζητήστε το, όταν κάνετε την παραγγελία σας. Επιπλέον, αν έχετε ήδη γράψει ή μεταφράσει κάποιο κείμενο μπορούμε να το διορθώσουμε ώστε να είναι απόλυτα κατανοητό.

· Τοπική Προσαρμογή Ιστοστελίδων, Λογισμικού και Τεχνικού Υλικού
Η τοπική προσαρμογή ιστοσελίδων, λογισμικού και τεχνικού υλικού αποτελεί τη γλωσσική προσαρμογή τους σε μία ορισμένη περιοχή και πέρα από τη μετάφραση συμπεριλαμβάνει τη μετατροπή ημερομηνιών, νομισμάτων, ώρας, αριθμών και μετρικών συστημάτων.

· Πολύγλωσση ηλεκτρονική έρευνα μάρκετινγκ
Η πολύγλωσση ηλεκτρονική έρευνα μάρκετινγκ αποτελεί τη συστηματική ηλεκτρονική έρευνα, συλλογή και ανάλυση δεδομένων σχετικά με ζητήματα μάρκετινγκ προϊόντων και υπηρεσιών σε όποια/όποιες γλώσσες μας ζητήσετε.

· Πολύγλωσση βελτιστοποίηση ιστοσελίδων για τις μηχανές αναζήτησης
Η βελτιστοποίηση ιστοσελίδων για τις μηχανές αναζήτησης, αποτελεί την επιλογή και χρήση λέξεων-κλειδιών με σκοπό την υψηλή κατάταξη στον Ιστό και την αύξηση της επισκεψιμότητας μίας ιστοσελίδας. Εμείς μπορούμε να βρούμε και να μεταφράσουμε για εσάς αυτές τις λέξεις-κλειδιά.

Ετικέτες προϊόντων, εμπορικά σήματα, εγχειρίδια χρήσης, διαφημιστικά μηνύματα, κώδικες δεοντολογίας, οικονομικοί πίνακες, δελτία τύπου, εμπιστευτικά έγγραφα, αναλυτικές βαθμολογίες, ακαδημαϊκές εργασίες, διατριβές, πιστοποιητικά, συμφωνητικά, συμβόλαια, φύλλα οδηγιών χρήσης φαρμάκων, εκθέσεις, διηγήματα.

Όποιο κι αν είναι το είδος του κειμένου σας, οι υπηρεσίες μας είναι στη διάθεσή σας, ακριβώς τη στιγμή που τις χρειάζεστε για να προσεγγίσετε αλλοεθνείς συνεργάτες, επενδυτές, καταναλωτές, πιθανούς πελάτες, οργανισμούς ή τον τύπο.

Αποδεδειγμένα, επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με το εξωτερικό έχουν υψηλότερα κέρδη, όταν επενδύουν σε μετάφραση υψηλής ποιότητας. Μόνο, όμως, οι επαγγελματίες μεταφραστές μπορούν να αποδώσουν σωστά και με ακρίβεια ένα κείμενο σε μία άλλη γλώσσα - και οι μεταφραστές μας είναι επαγγελματίες.