Εμπιστευτικοτητα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Στη GATE Translations σας εγγυόμαστε ότι θα διατηρήσουμε όλα τα έγγραφα και προσωπικά στοιχεία των πελατών μας εμπιστευτικά και όλες οι πληροφορίες που θα λάβουμε θα τύχουν της πλήρους διαχείρισής μας με απόλυτη εχεμύθεια.

Δεσμευόμαστε να μην κοινοποιήσουμε με κανέναν τρόπο αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα χωρίς τη γραπτή άδειά του εκάστοτε πελάτη μας, με τη ρητή εξαίρεση των υπεργολάβων-συνεργατών μας, οι οποίοι θα έχουν προηγουμένως εξουσιοδοτηθεί από εμάς και τον πελάτη, και υπό τον όρο ότι αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Όλοι οι συνεργάτες μας δεσμεύονται με σύμφωνο εμπιστευτικότητας για τις ανωτέρω εγγυήσεις.

Η ισχύς όλων των παραπάνω εγγυήσεων εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας αίρεται και καθίσταται ανενεργή:

  1. Σε περίπτωση που η εταιρεία μας αναγκαστεί από τον νόμο να κοινοποιήσει στις Αρχές ή σε κάθε νόμιμο δικαιούχο τις τυχόν πληροφορίες.
  2. Σε περίπτωση υποκλοπής των δεδομένων από κακόβουλη και άνευ υπαιτιότητας της εταιρείας μας επίθεση ηλεκτρονικών εισβολέων.